"Hamileyim, Çalışıyorum Haklarım Neler?"

 

 

Kadın çalışanların iş hayatındaki en önemli haklarından biri de hamilelik haklarıdır. Doğum yapacak olan kadın işçilere devlet tarafından çeşitli anayasal haklar tanınmıştır. Peki, hamilelik hakları nelerdir? Hamilelik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanlara tazminat ödenir mi? İşte, yanıtları...

 

Çalışan hamilelik hakları nelerdir? Hamilelik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanlara tazminat ödenir mi?

 

Çalışan kadınların doğum öncesi ve sonrası hakları 4857 İş Kanunu’nun 74. maddesinde belirlenmiştir. Ne kadar çalışacakları, kaç gün izin yapacakları kanunlarla güvence altına alınmıştır. İşte hamilelik hakları…

 

ÇALIŞAN HAMİLE KADININ HAKLARI NELERDİR?

 

İş Kanunu’nun 74. maddesinde kadın işçilerin doğumdan önce ve sonraki hakları şu şekilde tanımlanmıştır;

 

– Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.

 

– Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.

 

– Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

 

– Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır.

 

Kimler doğum borçlanması yapabilir?

 

Kimler doğum borçlanması yapabilir?

 

EVLATLIK EDİNİLDİĞİNDE DOĞUM İZNİ KULLANILABİLİR Mİ?

 

-Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.

 

YARIM GÜN ÇALIŞMA KOŞULLARI NELERDİR?

 

Öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

 

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

 

HAMİLELİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE TAZMİNAT ÖDENİR Mİ?

 

İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.

 

İş Kanunu’nun 74. maddesine göre;

 

Hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen işveren veya işveren vekiline 1200 Türk Lirası idari para cezası verilir.

 

Kaynak: sözcü.com.tr