Kızım Bana Neden Yabancılaştı?

 

 

 

 Ergenlik dönemindeki kız çocuklarına anne babalar nasıl davranılmalı? Neden kızınız sürekli bağırıyor, isyan ediyor? Anne babasıyla sürekli çatışma halinde olmasının nedeni nedir? Bu sorular size tanıdık geliyor mu? Öyleyse okumaya devam...

 

Eğer siz de kızım bana neden yabancılaştı diyorsanız Psikolog Tuncel Altınköprü'nün ergenlik dönemindeki kız çocuklarının aileleriyle  ilişkilerine dair tavsilerine bir göz atın.  

 

Kız Çocukları Anne Babasının Doğrularıyla Yaşar; İnançlarıyla Beslenir 

 

 Onaylamadığınız tavırları karşısında uzlaşmak ve ortayolu bulmak yerine, sürekli katı kurallar koyarak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyorsanız, onun sosyal olgunluğa erişmesini güçleştiriyorsunuz demektir.  Bu da birçok psikolojik sorunu beraberinde getirir. 

 

Çocuk, Güveni, Huzuru ve Sevgiyi Yalnız Ailede Arar

 

Ergenlik dönemine değin kız çocuk için aile, değeri hiçbir şeyle karşılanmayacak, yeri hiçbir şeyle doldurulmayacak bir önem taşır. Çünkü o, ihtiyaç duyduğu güveni, huzuru, sevgiyi yalnız orada arar. Anne-babasının düşüncelerini, inançlarını, yargılarını benimser. Onları geçerli doğrular, izleyeceği gerçekler, uyulması gereken temel kurallar olarak kabul eder ve böyleyece yaşar.

 

Uyumlu Aile, Uyumlu Çocuk Demektir

 

Uyumlu bir ailenin, çocuğun psişik gelişimi üzerindeki katkısı; olumlu, bütünleyici ve geliştiricidir. Böyle bir ortamdan yoksun kalan çocuklarda ortaya çıkan çeşitli kişilik bozuklukları, bu değerin en geçerli kanıtıdır.

 

Kızım Bana Neden Yabancılaştı? 

 

Kimi zaman ergenlikle birlikte kız-aile ilişkilerinde bir çözülme, gevşeme ve yabancılaşma halinin ortaya çıktığı izlenir. Aslında, genç kızın ailesiyle olan ilişkilerindeki değişimler, sorunlar, onun özgün bir kişilik kazanma yolundaki gelişimiyle yakından ilgilidir.

 

Ona Karışılmasından Hiç Hoşlanmaz

 

Genç kız artık aile içinde yalnızca uyarılan, yönetilen, neyi yapmaması, neyi nasıl yapması gerektiği söylenen bir kişi olmaktan çıkmak ister. Aksine, nasıl giyineceğinie, ne okuyacağına, kimlerle arkadaşlık edeceğine, yalnızca kendinin karar verebileceğini düşünür. Bu tür konularda kendisine karışılmasından hiç ama hiç hoşlanmaz.

 

Sürekli Gözetim Altında Olmaktan Nefret Eder

 

Herhangi bir yere gittiğinde, kendisine aileden birinin eşlik etmesinden kısacası gözetim altında tutulmaktan hoşlanmaz.

 

“Kızım Bana Karşı Neden Tavır Alıyor?”

 

Bu durum anne babaları tedirgin eder. Karşı tavır alınmasına neden olur. Halbuki genç kız, çocukluktan kurtulmak, bir yetişkin olmak çaba ve amacı içinde olur bu süreçte. O, kendince kişiliğini onaylatma, aile içindeki konunumu değiştirme, anne babanın denetiminden sıyrılma, kendi kendine yetebilme ve bağımsız bir kişilik geliştirme çabasındadır. Butün bunları gerçekleştirebilmesi için anne babanın içten sevgisi, bilinçli yardımı, onayı ve desteği çok ama çok önemlidir. 

 

Öncelikle Aile Çocuğuna Güven Vermeli

 

Genç kızın tutum ve davranışları ne olursa olsun, aile onun için hala tek güvenli sığınak, geçirdiği deneyimlerde aldığı yaraları onarabileceği en uygun barınaktır. Aile bireyleri ona bu güveni verebilmeli; ortaya çıkan sorunlarda sevgi, anlayış ve bilgileriyle ona yardımcı olmalı.

 

Aileni Katı Kurallar Koyması, Sert Sözler Söylemesi Çocuğun Özgüvenini Zedeler

 

Eğer anne baba, katı ve soğuk bir tutum içine girerse, genç kız kendini sevilmeyen biri olarak görür. Özgüvenini yitirir. Kendini değersiz bulmaya başlar. Yeni deneyimlere atılmaz; sosyal girişimlere katılmaz. Önemli konularda karar verme gücünü kendinde bulamaz. Sorumluluk yüklenmede zorluk çeker. Kısaca, sosyal olgunluğa erişmesi güçleşir. 

 

Çocuklar, Her Zaman Anne Babasının Sevgisine ve Güvenine İhtiyaç Duyar 

 

Genç kızın, anne babasının sevgisine ve güvenine sahip olduğunu bilmesi, olgun bir insan olma yolundaki girişimlerinde ona destek sağlar. Deneyimlerinde uğradığı başarısızlıkların ve ilişkilerinde aldığı yaraların etkisinden kurtulmasına yardımcı olur. Daha kısa süre içinde toparlanıp yoluna yeniden cesaretle atılmasını kolaylaştırır.