Öfkeye ‘Mola’ Ver, Sorunun Üstesinden Gel

Öfkeye ‘Mola’ Ver, Sorunun Üstesinden Gel

¨ImageAlt2832¨

Hem yetiştirdiği binlerce öğrencisi hem de televizyon ekranlarında ders verip hayatlarını güzelleştirdiği yüzbinlerce takipçisi olan Prof. Dr. Üstün Dökmen; sorunlara akılcı ve pratik çözümler sunduğu “Küçük Şeyler” adlı kitabında; hırçınlaşan, öfkeli davranışlar sergileyen çocuklar karşısında ailelere bakın hangi öneride bulunuyor.

 

Mola Yalnızca Çocuk Öfkeli Davranışlarda Bulunduğunda Uygulanmalıdır


Ülkemizde, okullarımızda molanın uygulanması konusunda lehte, aleyhte görüşler olmasına karşın batı ülkelerinde mola çocuk eğitiminde yaygın olarak uygulanıyor.


Mola kısaca şu: Hırçınlaşan, öfkeli davranışlar sergileyen çocuklar veya gençler, bir süreliğine ortamın dışına çıkarılır. Örneğin, salonda hırçınlık yapıyorsa bir başka odaya gönderilir. Sınıfta saldırganca davranışta bulunuyorsa, okulun bu iş için ayrılmış bir odasına gönderilir. Bu odalarda sakinleştikten sonra eski ortama dönerler.


Sınıfta öğretmenin, yaramazlık eden öğrenciye; “Git kat muavinini gör” demesi mola sayılmaz. Bu tür sözler, olsa olsa ceza tehdit karışımı bir şey sayılmalıdır.

 

Mola Yeri Sakin Bir Ortam Olmalıdır


Çocuklara mola uygularken dikkatli olmak gerekir. Mola, yalnızca öfkeli davranışlar sergileyen, disiplini bozan çocuklara uygulanmalıdır. İstediğimiz şeyleri yapmayan çocukların molaya gönderilmesi yanlıştır. Yemek yemedi, ödev yapmadı diye çocuğu molaya gönderirsek mola değil hapis cezası olur bu.


Mola konusunda dikkat edilmesi gereken diğer nokta da, çocuğun mola için gittiği yeri, geldiği yerden belirgin şekilde daha çekici olmamasıdır. Mola yeri, ne fazla renkli bir ortam ne de hapishane benzeri bir tecrit odası olmalıdır. Mola yeri, yalnızca sakinleşmek için kısa süre durulan bir ortam olmalıdır.

 

Çocuğunuz Yemek Esnasında Hırçınlık Yaptığında...


Ailecek yemek yerken onu molaya göndereceğiniz zaman, “Odana git, sakinleş; gel; kendine gelene kadar biz diğer yemeğe geçmeyeceğiz, seni bekleyeceğiz” demeyi unutmayın.


Burada diğer yemeğe geçmemenizin üç gerekçesi var:

 

Birincisi diğer yemeğe geçmeyip onu bekleyerek kendisini yalnız hissetmemesini sağlamak, ailenin bir parçası olduğunu hissettirmek için gerekli; ailede birini bir sıkıntısı varsa, bunu herkes paylaşmalıdır.

 

İkinci nedeni: Sofradakilerin kendisini bekliyor olması, üzerinde bir baskı yaratsın ve bir an önce sakinleşsin düşüncesi için.

 

Üçüncüsü ise belki de asıl nedeni o olmadan yemeğin boğazımızdan geçmemesidir.


Sofrada sesini yükseltip gerginlik yaratan içeriye gidip sakinleştikten sonra dönecek kuralı bizim aile içinde geçerli bir kuralımızdır. Bu kural, yani mola uygulaması çocukların yanı sıra biz büyükleri için de geçerli olmalıdır.