Otizm Belirtisini Gösteren 10 Davranış

"Otizmin anlaşılması çoğunlukla 1 yaşından sonra olur. Genellikle 2 yaşında, çocuğun hala konuşmaması nedeniyle ailenin bir uzmana başvurmasıyla anlaşılır. Dil gelişimindeki gecikmenin, zeka geriliği ya da sağırlık gibi nedenlerden kaynaklanmadığın durumlarda, çocuğun sosyal iletişimine bakılır. 2 yaşına kadar yaklaşan ve motor gelişiminde bir sorun olmayan, yani zamanında yürüyen çocuklarda konuşma yoksa, hele konuşmaya niyet yoksa dikkatli olmak gerekir” diyen Pedagoji Uzmanı Yaprak Veziroğlu anne babaları otizm belirtisi şu 10 davranışa dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

 

1. Otistik çocuk sizinle mutatap olmaz, sorularınıza cevap vermez. Hatta ona soru sorduğunuzda ya da bir şey söylediğinizde duymuyor gibidir. Başını çevirip size bakmaz. Konuşma gayreti göstermez.


2. 1 yaş civarında kelimeler kullanmaya başlasalar da sonradan bunları kullanmaktan vazgeçebilirler.


3. Anneyi çekerek istediği yere götürürler. Annenin elini tutup uzatırlar ama kendi istedikleri şeyi ne söylerler ne de işaret ederler.


4. Kurdukları iletişim kendi ilgileri yönündedir.


5. Jest, mimik gibi dil tamamlayan şeyleri kullanmazlar.


6. Ses tonları monotondur. İniş-çıkış, vurgulama yoktur.


7. Konuşmayı başlatma ve sürdümede sorun vardır. Sizi merak edip tanımak için soru sormazlar. Ancak ilgi alanine giren bir konuda bilgi edinmek için soru sorarlar. Sürdürmede de sorun şöyledir: "Nasılsın?" dersiniz “İyiyim” der ama “Siz nasılsınız?” demez.


8. Tekrarlayıcı ve kalıplaşmış bir dil kullanırlar. Öğretilen sözleri basmakalıp tekrarlarlar.Bazen de aynı kelimeyi papağan gibi tekrarlayıp dururlar.


9. Zamirleri ters kullanırlar. Örneğin “ben” yerine “sen” derler. Kendilerinden 3. Şahıs olarak söz ederler.


10. İlgilerini çeken reklam, şarkı ve şiirleri çok iyi ezberler, ancak gereksiz yerlerde kullanırlar.