Yenidoğan Bebeklerde Görülebilenler...

Yenidoğan bebeklerde görülebilen ve çok sık rastlanan ama bir hastalıkla ilgisi olmayan bazı belirtiler şunlardır:

 

Sarılık: Derinin renginin sarıya dönmesi durumudur. Bu kanda, yüksek oranda “bilirübin” bulunmasından ileri gelir. Bilirübin, kandaki alyuvarlarda bululan hemoglobinin ayrışmasıyla oluşan bir maddedir. Alyuvarlardaki hemoglabin dokulara oksijen taşır. Bilrübin, organizmaya zararlı bir maddedir ve karaciğer tarafından etkisiz hale getirilir. Bebeklerde bilirübinin karaciğerde etkisizleştirilmesi olayı yetişkinlerdekinden daha yavaştır. Üstelik, yaşamın ilk günlerinde bu madde kanda çok miktarda bulunur; çünkü alyuvarların sayısı yüksek, yaşam süreleriyle daha kısadır. Yani, yaşam süreleri kısa olan alyuvarlar ve içlerindeki hemoglabin bilirübine dönüşerek kana karışır. Kanda bilirübin oranı, yaşamın ilk 4. gününde yavaş yavaş artar; sarılık dördüncü gün en koyu halini alır.

 

Sarılık, yaşamın ilk gününden başlayarak çok koyu ise kandaki bilirübin oranıçok erken yükselmiş demektir.

 

Bu durumda “fizyolojik sarılık”tan değil, “patalojik sarılık”tan söz etmek gerekir. Yani bu bir hastalıktır. Üstelik çok tehlikeli bir hastalıktır ve derhal de tedavisi gerekir. Kısacası doğumun ilk gününde sarılığın ortaya çıkması, bir hastalığa bağlıdır.

 

Cinsel kriz: Her iki cinsten bebeklerde yaşamlarının ilk iki haftasında anneden gelen hormonların varlığını sürdürmesinden kaynaklanan bir kriz görülebilir. Kız bebeklerde “bebek aybaşısı” denilen ve dölyatağı sümüksü dokusundan kaynaklanan sümüksü-kanlı bir dölyolu akıntısı görülür; dış üreme organlarında da biraz şişme olabilir. Erkeklerin cinsel organlarında da şişme görülebilir.


Gerek kızlarda, gerekse erkeklerde memelerin birinde ya da ikisinde şişme görülebilir. Memeler şişer, az miktar akıntı (cadı sütü) bile olabilir. Bu durum, kendiliğinden geçer; iltihaplanmaya neden olmaması için şişkinliklere dokunulmamalıdır.

 

Derideki belirtiler: Bebek derisinde birtakım belirtilerle birlikte doğabilir. Aşağıda sıralayacağımız bu belirtilerin bir bozukluk sayılmadığını ya da sayılsa bile tedavi gerektirmediğini hatırlatırız. Bunlara yenidoğanların birçoğunda rastlamak olasıdır:


Yenidoğan sivilceleri: Bazı yeni doğanların derilerinde ergenlik sivilcelerine benzeyen sivilceler vardır. Kısa sürede iyileşen bu sivilcelere doğumdan hemen önce anneden dölüte geçen hormonların neden olduğu sanılmaktadır.


İnci taneleri (milia): Birkaç haftada kaybolan bu beyaz, ufak inci tanesine benzeyen kabartıların meydana geliş nedeni bilinmemektedir. Kendiliklerinden kaybolduklarından tedavi gerektirmezler.


Derinin sertleşmesi: Yenidoğan da yine oldukça sık rastlanan deri sertlenmelerine deri altı yağ dokusunun katılaşmasının neden olduğu saptanmıştır. Temelde yatan bozukluk kan dolaşımının henüz yeterli düzeye ulaşmaması olmasıdır. Giderek kaybolur. Tedavi gerekmez.

 
 
loading...
loading...