Bebeğinizle Oyunlar Oynayın

Bebeğin yalnızca fiziki olarak değil, zihnen de kendisiyle birlikte olduğunu­zu bilmesi gerekir. Sürekli olarak en çok size danışabileceğini bilmesi ve si­zin de yakınlarda bulunmanız önemli­dir. Bebekle birlikte geçirdiğiniz süre önemli değildir. Önemli olan sürenin nasıl değerlendirileceğidir; hele bu ça­lışan anneler için daha da önemlidir.

 

Bebeğinize yanıt vermeyi, istekleri­ni anlamayı, sıkıntıda olduğunda yar­dım etmeyi öğrenmelisiniz. Çeşitli de­neyimlerle doldurulacak boş saksılar değildir çocuklar. İlk aylardan başlaya­rak farklı istekleriyle etkinlikleri olan ki­şilerdir.

 

İlişkilerinizde, isteklerine yanıt vermeyi, o andaki davranışına uygun bir uyarıda bulunmayı öğrenmelisiniz. Bebekle oyun oynamak, onu, sürekli uyarmak demek değildir, ona oynadı­ğından farklı oyunlar önermeyiniz: Ne yaptığım anlayıp, onu yapmasına yar­dım ediniz. Bebeğin oyununa girmek için çeşitli yollar vardır. Sözgelimi be­bek küpleri üst üste koyarak bir kale yapmaya çalışmaktadır.

 

Ona karışma­yınız. Yalnızca tatlı uyarılarda buluna­rak yaptığı şeye dikkatinizi verdiğinizi gösteriniz. Böylece onun deneyimine daha etkin olarak katılabilir, dikkatini yaptığı şey üzerinde yoğunlaştırabilirsiniz. "Şimdi sarı küpü, şuradaki kırmı­zının üzerine koy, çok güzel! Küplerinle çok güzel bir kale yaptın!" diyebilir­siniz.

 

Bebeğin güçlük içinde olduğunu görürseniz, her seferinde bir küp ve­rerek, kalenin nasıl yapılacağını gös­terebilirsiniz. Böylece güçlüğü azaltır, çabasını sonuçlandırabilirsiniz. Ayrıca değişik bir oyun da önerebilirsiniz, birçok küpü yan yana getirerek nasıl bir tren yapılabildiğini de gösterebilirsiniz.

 

Her seferinde onunla oynamaya is­tekli olduğunuzu gösteriniz. Oyunu se­çip, nasıl isterse öyle yürütmesine izin veriniz. Sürekli nasıl yapılacağını, ne­rede yanlış olduğunu söylemeyiniz; devamlı doğru biçimi göstermeyiniz, yoksa, bebeğinizin sizinle oynama is­teğini köreltebilirsiniz.

 

Biraz oynamak için saatlerce yalvartmayınız. Bebeği za­manınız olmadığına ikna edinceye ka­dar kaybettiğiniz zamanı, bebekle oyun oynayarak değerlendirebilirsiniz. Böylece siz de bir parça günlük sorun­larınızı ve sorumluluklarınızı unutmuş olursunuz.

 
 
loading...
loading...