Partneriniz Gerçekte Ne Düşünür, Ne Hisseder?

Bir kadın ve bir erkek, gerçek anlamda ne zaman birbirlerini tanırlarsa ve birbirlerinin ne hissettiklerini anlayabilirse işte o zaman sorunsuz bir birlikteliğin temellerini atarlar diyor evlilik terapistleri. Yani, aile terapistlerine göre, işin sırrı, çiftlerin birbirlerinin tamamlayıcı doğal niteliklerinin sırrını keşfetmelerinde yatıyor. İşte, bir erkek ve bir kadının gerçekte ne düşündüğünü ve  ne hissettiğini çok daha iyi anlamanın yolları.

 

Erkeklerin ve Kadınların Kendilerini İfade Etme Biçimleri Birbirlerinden Farklıdır

 

Kadınlarla erkekler olgunlaştıkça gelişirler ve kendilerini ifade etmeleri farklılık gösterir. Bir erkek olgunlaşıp kişisel gücü geliştikçe, temel olarak doğasının ilgilenen, anlayan ve saygı gösteren yanı ortaya çıkar. Soğuk, içten pazarlıklı, ben-merkezci ve kibirli olmak yerine, insanlara yaklaşan sıcak ve insani duyguları gelişmiş bir kişi izlenimi bırakır.

 

 

 

Bir kadın olgunlaşıp kişisel gücüne ulaşınca, kabul eden, takdir eden ve güvenen yanlarını daha fazla ortaya çıkarır. Karşısındakini parmağında oynatmak yerine güç veren, dağınık ya da çileden çıkmış yerine zarif ve kusursuz bir kişi olarak ortaya çıkar.

 

Erkekler Sorunlar Karşısında İç Dünyalarında Kendilerini Sorgulamaya Başlar


Eşi amaçlarını, yeteneklerini, düşüncelerini, kararlarını ve davranışlarını takdir ve güvenle kabullenmediği zaman bir erkek gücenir, üzülür ve bitkin düştüğünü hisseder. Genellikle erkekler kendilerini davranışlarıyla özdeşleştirdikleri için beklediklerinin karşılığı alamayınca kırgınlık, aşağılanmışlık ve üzüntü belirtileri göstermeye başlarlar. Benliklerinin derinliğinde kendi beceri ve yeterliliklerini sorgulamaya başlarlar.

 

 


 

Kadının En Kırılgan Yanı, Duygularına Karşılık Alamadığı Durumlardır

 

Bir kadın öncelikle ilgilenilmek, anlaşılmak ve saygı görmek ister. Kadının kırılmaya en yatkın olduğu durum,  duygularının bu karşılıkları alamadığı zamandır. Sevdiği kişi tarafından saygı görmediği zaman, kendi değerinden ve haklarından kuşkuya düşer.


Bir erkek ilgi duyan, anlayan ve saygı gösteren yaklaşımlarını geliştirdiği zaman, bir kadına en iyi şekilde destek verebilir. Bir kadın da, dişi niteliklerini geliştirdiği zaman bir erkeğe en iyi desteği sağlar.

 

Eşinizin Sürekli Aldırmaz Tavırlarından Bıktınız mı?


Çoğu zaman erkekler belirli noktalar üzerinde öylesine fazla yoğunlaşırlar ki, günlük sorunların çözülmesi gerektiğini fark etmezler. Bir erkek günlük sorunları ne denli gözardı ederse, eşi bunların yükü altında o kadar fazla ezilecektir. Sorunları fark ettiği için, ilgilenmek zorunluluğu hissedecek ve eşinin aldırmaz tutumu karşısında yalnız kaldığı duygusuna kapıldığı için, bu algılamanın yükünü paylaşmak gereksinimi duyacaktır. Bazen bir erkek yalnızca eşini dinleyip hissettiği baskıyı anlayarak, eşinin kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir.


Bir kadın üzülüp sinirlendiği zaman eşini takdir etmeden önce tüm sorunlarını çözümlenmesini beklemez. Ne var ki, kadının sinirli halini gören erkek, kendisini iyi hissedebilmesi için sorunların ortadan kaldırılmasını istediğini düşünür. Ne de olsa hiçbir erkek herhangi bir sorunla karşılaşınca bunu çözümlenmeden ya da en azından somut bir çözüm yolu buladan kendini iyi hissedemez. Bu nedenle de yanılgıya düşüp kadının da aynı şekilde düşündüğünü varsayar.

 


Kadınlar Duyguları Anlaşıldıklarında Hataları Kolay Affedici Olurlar

 

Anlaşıldıklarından emin oldukları sürece kadınlar çözüm bulmak peşinde olmazlar. Duyguları açıkça anlaşılıp onaylandığı zaman kusurları, hataları, yarım kalan işleri kabul edebilme konusunda kadınların inanılmaz kapasitesi vardır. Bir kadının kusurları kabul edebilmesi bir erkeğin yaşayacağı en etkileyici deneylerden biridir. Ne var ki, çoğu erkek bir kadından böyle bir destek alabilecek güce sahip olduğunu bilmez.

 

Eşinizi Değiştirmeye Çabalamak Yerine Bir de Bunu Deneyin


Kadınlar eşlerini değiştirmeye çabalamadan kabul ettikleri sürece, erkekler ağır ağır ama emin adımlarla onların kendilerine özgü gereksinimlerini anlama yolunda ilerleyecek ve daha fazla vermek isteyeceklerdir. Onları daha iyi anlayınca da kadınların hataları bağışlama konusundaki olağanüstü kapasitelerini fark edecek ve kendilerini oldukları gibi kabul ettiklerini öğreneceklerdir.


Kendisini anlayışlı bir biçimde ifade edebien bir erkek, kadına bilinçli olarak daha fazla destek verir. Kadının duygularını ne kadar iyi anlarsa, kadın daha fazla kabul etmeye ve minnet duymaya başlayacağı için erkeğin verdiği desteği doğrudan kendine geri dönecektir. Erkek anlayışlı davrandığı sürece, kadının merkezine ulaşmasına yardım edecek ve kendisini olduğu gibi kabul etmesini sağlayacaktır.

 

Davranışlarında Mucizevi Değişiklikler Oluşturabilmek İçin Ne Yapmalısınız?


Kadın kabul ettiğini açıkça gösterince, erkeğin davranışlarında kadının gereksinimlerini daha iyi anladığını belirten, mucizeyi andıran bir değişim görülecektir. İşin sırrı, erkeklerin kadınların gerçeklerini anlayınca, destek olma dürtülerinin olağanüstü biçimde artmasında yatmaktadır. Zaman içinde eşinin duygu ve gereksinimlerini içtenlikle anlayan bir erkek, karşılıklı desteğe ve güç kazandırmaya dayanan bir ilişki yaratabilmek için, somut değişiklikler yapacaktır.