10 Cümle ile Nişanlınızı Tarif Edebilir Misiniz?

“Evlilik kararının test edildiği, adeta bir geçiş dönemi sayılan nişanlılık döneminde eş adayları, birbirlerinin zayıf yönlerini saklayabilir ya da kendilerini olduğundan farklı gösterebilirler. Bu arada duygular da ön planda olduğu için, mantıklı düşünemez ve birbirlerinin gerçek kişiliğini tam anlayamazlar” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, evlilikte ideal uyumun yakalanabilmesi için çiftlerin birbirlerini en az 10 cümleyle tarif edebilmeleri gerektiğini söylüyor.

 

 

Evlilikteki Muhtemel Problemleri Önleyebilmek İçin Eş Adayı İyi Tanınmalı

 

Evlilikte nişanlılık süreci en çekici, en hoş dönemlerden biridir. Çünkü, insanın kendisini kendisinden çok düşünen birisinin olması hoş bir duygudur. Bu devre evlenecek kişiler için aslında bir geçiş ve uyum dönemidir aynı zamanda. Evlilikte ortaya çıkabilecek muhtemel problemlerin anlaşılması ve bunların aşılıp aşılamayacağının değerlendirmeleri bu dönemlere denk gelir.

 

Evlilik Öncesi Duygular Ön, Mantık Arka Planda Kaldığı İçin Muhtemel Sorunları Görmeyiz

 

Özellikle nişanlılık, evlilik kararının doğru olup olmadığının tespit edildiği bir dönemdir. Bu dönemde eş adayları, birbirlerinin zayıf yönlerini saklayabilir ya da kendilerini olduğundan farklı gösterebilirler. Bu arada duygular da ön planda olduğu için, mantıklı düşünemez ve birbirlerinin gerçek kişiliğini tam anlayamazlar.

 

Sağlıklı Birliktelik İçin Zihim Uyumu Şart


Evlenecek kişilerin zihinlerinin birbirleriyle uyuşması, evlilikte sağlıklı birliktelik için önemlidir. Bu nedenle, nişanlılık döneminde zihinsel uyumun olup olmadığını anlamak, yoksa ortaya çıkacak muhtemel problemler için önlem almak önemlidir.


Fikir Uyumu Olmadan Evlilikte İdeal Uyum Yakalanamaz


Evlilik öncesinde:


Evleneceğim kişinin alışkanlıkları, zevkleri nelerdir?


Her zaman her şeyi birlikte yapmak gerekir mi?


Olumlu ya da olumsuz paylaşım ne ölçüde gerçekleşir?


Evlilikte ilgili beklentilerim, ihtiyaçlarım, isteklerim nelerdir?


gibi soruları cevaplamak gerekir. Çünkü evlilikte fikir uyumu oluşmadan, kişilik uyumu ve davranış uyumu dolayısıyla evlilik uyumu ortaya çıkmaz.

 

“İdeal Uyum” kişilerin hayata bakış açısı, değer yargıları ve hayattan beklentilerinin mümkün olduğu kadar ortak bir noktada buluşmasıdır.


10 Cümle İle Nişanlınızı Tarif Edebilmelisiniz


Aile terapilerinde, çiftlerden birbirlerini on cümleyle tarif etmelerini isteriz. Ama aldığımız cevaplar çoğunlukla 3-5 cümle uzunluğunda olur. Yani evli kişiler, çoğunlukla birbirlerini yeterince tanımazlar.


Eşiniz ya da evleneceğiniz kişi, nasıl bir tatil yapmak ister?


Giyim zevki nasıldır?


İnançları, kültürel değerleri nelerdir?


Bencil midir?


Yalan söyleme eğilimi var mıdır?


gibi sorulara cevap olacak şekilde onun bütün özelliklerini en az on cümleyle anlatabilmek, sağlıklı bir ilişki için önemlidir. Çünkü kişi bunu yapabiliyorsa, eşiyle yaşayacağı olayları ayrıştırarak düşünebilir, onun kişiliğini analiz ederek güçlü ve zayıf taraflarını tanıyabilir.


Evlenmeden önce ya da nişanlılık döneminde kişilerin birbirlerini en azından on cümleye tarif edebilecek kadar tanıması ya da bilgi sahibi olması, ortak alanların tespit edilmesi ve uyum için önemlidir. Eş adayının kendisinden yeterli bilgi alınamıyorsa, onun akrabalarından, ailesinden veya arkadaşlarından alınan bilgilerle tanıma yoluna gidilmelidir.