Nişanlılık Dönemindeki Maskeler Evlilikte Neden Düşer ?

 

"Eşlerin iletişim biçimi, birbirin anlama ve rol paylaşımı, evliliğin ilk yıllarında şekillenir. Bu önemli dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi evliliğin temellerini sağlamlaştırır." diyen Psikolog Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yeni evlenecek çiftlere bakın hangi tavsiyelerde bulunuyor. 

 

Nişanlılık Dönemindeki Maskeler Evlilikte Düşer 

 

Evlilik öncesi tarafların birbirlerini tam anlamıyla tanıması çok zordur. Evlenecek kişiler uzun bir nişanlılık dönemi geçirseler bile, mutlak bir tanıma gerçekleşmez. Eş adayları evlenecek olma kaygısıyla harekete  ettiklerinden ve bunun için yoğun bir zihinsel motivasyon harcadıklarından birbirlerine doğal davranmazlar. Bir anlamda ister istemez gerçek yüzlerini maskelerler. 

 

Evlilikte İlk Yıllar Maskeler Düşer 

 

Evlilik öncesi gençlerin ilgisi hep birbirlerine yöneliktir ve bu birbirlerini memnun etmeye çalışırlar. Evlenecekleri kişinin beklentileri, ihtiyaçlarını, isteklerini düşünerek hareket ederler. Evlendikten sonra ise şahsi önceklikler ön plana çıkar, tarafların zaafları, kontrolsüz hareketleri daha çok dikkat çeker. Aslında eşler birbirlerine karşı daha doğal davranmaya başlarlar. Evlilik öncesi eşlerin birbirlerine duyduğu ilgi ise evlilikten sonra başka alana yönelir. Bütün bunlar kişilerin evliliğe bakış açısını değiştirir ve ister istemez ilişkide krizler, çatışmalar ortaya çıkar.  

 

 

Nişanlılık Dönemindeki Maskeler Evlilikte Düşer 

 

Özellikle eşler arası iletişimde bir doğruyu farklı şekillerde söyleyebilmeyi başarmak kritik bir durumdur. Eşler genellikle “Benim kalbim temiz, dobra dobra konuşuyorum.” diye düşünür ve nasıl konuştuklarının önemli olmadığını zennederler. 

 

 

Nişanlılık Dönemindeki Maskeler Evlilikte Düşer 

 

Gerçekten de bu yaklaşım, ilk anda insana doğru gibi gelebilir ancak uslübü göz ardı eden bir iletişim ilişkiye zarı yoksa bile –ki çoğu zaman vardır-faydasını görmek mümkün değildir. Bu, kalçadan yapılması gereken bir iğneyi ağızdan almak gibidir. İnsan iyi niyetli olsa bile, isteklerini ve beklentilerini karşı tarafa doğru yolla aktaramazsa sonuç alamaz. Bu, iyi niyetin tek başına yeterli olmadığı anlamına gelir. Eşler arası iletişimde doğru yöntemlerin neler olduğu ve bunların nasıl kullanılacağı, eşlerin kişilik yapılarının ve iletişim tarzlarının tespit edilmesine bağlıdır. Bunları en iyi şekilde tespit edecek olan da bir uzmandır. 

 

 

Nişanlılık Dönemindeki Maskeler Evlilikte Düşer 

 

Günümüzde evli çiftler, yaşadıkları aile içi sorunlarda uzmanlardan yardım almak yolunu seçerkler. Aile terapistliği alanında profesyonelleşmiş uzmanların çalıştığı merkezler de bu ihtiyacı karşılar. Aile terapisti denilince, akla sadece sorun olduğunda çözüm üretmek gelmemeli. Aileye rehberlik ederek muhtemel sorunların çıkmasını engellemek de aile terapisi ya da danışmanlığı içinde yer alır. Aile terapisinin bilimsel adı “çift terapisidir” ve sadece eşlerden biriyle değil, her ikisinin de katılımıyla yapılır.