Erkeklerin Korkulu Rüyası Erken Boşalmanın Nedenleri

 

Çoğu erkek soluk soluğa bir telaşla cinsel zevkin peşinden koşarken boşalmanın kontrol edilmesi, durdurulması veya sabitlenmesini başaramaz. Pek çok erkeğin gizli saklı yaşadığı bu sorunun nedeni nedir? Nasıl engellenebilir? Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği(CİSEAD)  erkeklerin korkulu rüyası erken boşalmanın nedenleri hakkında bakın neler söylüyor.


 

Özgür ve Doğal Bir Şekilde Cinselliği Yaşayamayan Erkekler Bu Sorunu Yaşar


Bedenini partneriyle uyum içinde hareket ettiremeyen erkekte şimdiye yoğunlaşmak, o anı duyumsamak olanaksızlaşır ve cinsel birleşmenin ansızın son bulacağı kaygısı olur.
Bu nedenle, her cinsel sorun gibi erken boşalmada bu kaygıdan ya da bir rahatsızlıktan kaynaklanır. Ama asıl sorun erkeğin cinsel işlevlerinde değil, cinsel işlevlerini nasıl yerine getirmesi gerektiği konusundaki düşüncelerindedir. Çünkü aklını düşüncelerden arındıramayan, özgür ve doğal bir şekilde cinselliği yaşayamayan erkek, tedirginlik duygusundan uzaklaşamaz ve boşalma konusunda sorun yaşar.

 

Erken Boşalma Neden Olur?


• Gençlik çağlarında uygunsuz ortamlarda yakalanma korkusuyla, ayıp, yasak ve günah düşünceleriyle yapılan mastürbasyonlar,


• Mastürbasyon körlük yapar”, “kişi sağır olur” gibi cinsel mitler yani hurafeler,


• Cinsel ilişki konusunda tecrübesizlik,


• Cinsel fizyoloji hakkında yanlış anlamalar ve gerçek olmayan beklentiler,


• Zayıf cinsel beceriler ve tecrübesizlik,


• Anksiyete ve depresyon,


• Stres, sıkıntı ve gerginlik,


• Yorgunluk, sıkkınlık, kızgınlık ve tedirginlik,


• Cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler,


• Cinsel uyarım eksikliği,


• Gerekli koşulların sağlanamaması,


• Sertleşmiş penise verilen orantısız önem,


• Cinsel açıdan baskı altında yetişme,


• Aşırı cinsel isteğin verdiği gerginlik,


• Günah işleme veya suçluluk duygusu,


• Hastalık kapma korkusu,


• Partnerin anlaşılamayan korkusu veya reddetmesi,

 

• Gebe bırakma korkusu,


• Hadım edilme korkusu,


• Partnerin hayal kırıklığı korkusu,


• Vajinanın aşılamama korkusu,


• Kadına karşı isteksizlik,


• Partnerle çatışma,


• Başkaları tarafından mahrem yerlerinin keşfedilme korkusu,


• Partnere aşırı ilgi, bağlılık ve sevgi,


• Para karşılığı kurulan ilişkiler veya genelev alışkanlığı,


• Cinsel uyumsuzluk,


• Bilinçaltında yatan cinsel ilişki ile ilgili olumsuz düşünceler,


• Prostatit, üretrit vb. hastalıklar,


• Penis başının aşırı hassasiyeti (penil hipersensitivite),


• T12-L1 düzeyindeki nörolojik yaralanmalar,


• Narkotik veya antipsikotik tedavinin aniden kesilmesi vb.


Alternatif olarak erken boşalma, bir erkeğin zayıf bir gelişim gösteren duyu farkındalığını yansıtabilir; yani erken boşalan erkek, genital duyarlığından bağımsız olarak 8 noktasına yakın olduğu zamanı anlama yetisi geliştirememiş olabilir.


Başka bir görüşte erken boşalma, hızlı bir boşalma tepkisine şartlayan ergen/genç yetişkin pratiğinin (örn. hızlı bir boşalmayı teşvik eden bir hayat kadınıyla olmak, rahat bir sevişmeye olanak vermeyen, arabanın arka koltuğu gibi yerlerde cinsel ilişkiye girmek vb.) bir sonucu olarak gelişmektedir. Ancak klinik tecrübelerimiz bize, erken boşalmanın cinsel ya da iletişim becerilerinin yoksunluğundan, kişiler arası çatışmalardan, kişiler arası yanlış anlamalardan, cinsel uyarımın yönetimindeki zafiyetten ve bütün ikili problemlerin olumsuzluklarından kaynaklanabileceğini göstermiştir.


Erken boşalmanın oluşmasında ve devam etmesinde şu durumlar oldukça etkilidir:

 

1-Tahrik Olma Sürecinin Yetersiz Algılanması

 

Cinsel Terapist H.S. Kaplan’a göre erken boşalan erkeklerin boşalma sürecinin kontrolünü elinde tutmayı öğrenememelerinin nedeni boşalmadan doğan duyguların bilincinde olmamalarıdır. Yani bu erkekler tahrik olma hissini yeterli düzeyde algılayamamaktadırlar ve yalancı hazzın peşinden koşmaktadırlar. Oysa gerçek hazzı yaşayan erkek bilinçdışının “hazza koş, elemden kaç” mantığına göre istese de istemese de boşalma süresini uzatacaktır. Çünkü her insan haz aldığı eylemi daha fazla yapma, elem duyduğu eylemi ise daha az yapma eğilimindedir, bu doğal ve normal bir durumdur. Bu nedenle erken boşalma normal ve doğal bir durum değildir, insanın tabiatına aykırıdır.

 

2-Kontrolü Sağlamak İçin Yeterli Olanakların Olmaması

 

Hartmann’a göre erken boşalan erkekler tahrik olma hissini yeterli düzeyde ve tam olarak algılasalar bile; tahrik olma hissini değiştirme ve böylelikle onu kontrol edebilme olanağına sahip değildirler.

 

3-Korku

 

Yıllardır yaptığım çalışmalardan ve hastalarımdan öğrendiğime göre erken boşalmada en çok karşılaştığım nedenlerin başında korku gelmektedir. Korku, sempatik sinir sistemini aktifleştirir.

 

Sempatik sinir sistemi; vücuda daha fazla yakıt sağlamak için metabolizmayı ve stres hormonlarının salınışını arttırır, kalpte çarpıntı yapar, mide-bağırsak ve idrar yollarındaki sfinkterleri (vücuttaki bir deliği çevreleyen halka şeklindeki kas) kasarak düz kaslarını gevşetir ve bu organların fonksiyonlarını azaltır, nefes alıp vermeyi arttırır ve boşalma refleksinin daha hızlı yaşanmasına yol açar. Bu nedenle erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin cinsel birleşme sırasında baskı altında olmaları anlaşılabilir bir durumdur.

 

Konu sadece sık yaşanan bezdirici cinsel başarısızlık durumlarına bağlı olarak gelişen bir başaramama (performans) korkusu değildir, ayrıca hızlı boşalmayı ne pahasına olursa olsun önlemeyi hedefleyen bir tür kısır döngüdür. Yani kendini doğrulayan bir kehanet durumu vardır. Erkek ne kadar çok erken boşalacağından korkarsa, o kadar çok strese girecek ve o kadar da hızlı boşalacaktır.

 

4-Heyecan ve Gerginlik Erken Boşalmayı Tetikler

 

Kaslarda bir gerginlik boşalma sürecini hızlandırır. Eğer bir kişi zaten gerginse boşalma yaşamak için daha az uyarılmaya ihtiyacı vardır. Özellikle genç veya nadiren cinsel temaslarda bulunan erkeklerde, cinsel aktiviteler sırasında, gerginlik ve korkuya neden olan, belirli bir oranda heyecan vardır. Ancak bu zorlayıcı koşullar olmadan da erken boşalma yaşayan pek çok erkek kaslarında yoğun bir gerginlik yaşamaktadır.

 

Kimileri hayatın neredeyse tüm alanlarında gergindir, kimileri ise yalnızca cinsellik sırasında. Pek çok hastamda, gördüğüm bu duruma “gerginlik kısır döngüsü” adını vermekteyiz. Yani erken boşalmanın yaşanması, cinsel tahrikten korkma, düşünce ve davranışlarda dikkati dağıtıcı stratejilerin uygulanması, yoğun gerginlik, boşalma refleksinin daha hızlı yaşanması vb. şeklinde kısır döngü devam etmektedir.