Doğumdan Sonra Cinsel İlişkiye Ne Zaman Başlamalı?

Doğumdan sonra eski cinsel alışkanlıklara ne zaman dönüle-bilir? Bu soru özellikle yeni doğum yapanların merak ettikleri konuların başında gelir. Uzmanlar ilk aybaşı kanamasına kadar çiftlerin cinsel ilişkiden kaçınmaları gerektiğini öğütlüyor. Bu olgunun üreme organlarının normal duruma döndüğünün belirtisi olduğunu belirten kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, lohusalık döneminde eşlerin birbirinden uzak durmalarının nedenlerini şöyle sıralıyor

 

Nedenler her şeyden önce sağlıkla ilgilidir. Dölyatağı boynunun eski yapısını yeniden kazanması oldukça uzun bir zaman ister; bu süre içende dölyatağı hastalık taşıyan mikroplara karşı yeterince korunamaz. Bir cinsel ilişkinin, dölyolundaki sağlıklı ortamı bozabileceği, ayrıca dölyolu kanalının kapanmasının yavaşlatabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.


Halk arasında lohusanın, “kırkı çıkmadan” cinsel ilişkiye girmemesi gerektiği öğütlenir. Bu öğütte birtakım kültürel ve dinsel olguların payı vardır. Bu yüzden cinsel ilişkinin ne zaman canlandırılacağı sorusuna çok belirgin bir yanıt verme olanağı yoktur; ama sıkı tıbbi öğütler yerine eşlerin isteklerine ve psikolojik dengelerine öncelik verilmesi görüşü giderek ağırlık kazanıyor.


Eşler arasında yaygın olan bir başka inanca da yer vermek istiyoruz: Normal doğumdan sonra kadının dölyolunun genişleyeceği ve bunun cinsel doyumu etkileyeceği inancı…


Fizyolojik olarak dölyolunun doğumdan sonra bir ölçüde genişlediği doğrudur. Ancak bunun cinsel doyumu etkilediği kesin olarak saptanabilmiş değildir. Hatta, kadınların çoğunun doğumdan sonra cinsel açıdan daha aktif oldukları, daha çok zevk aldıkları gözlenmiştir. Kadın, kadınlığını kanıtlamış ve aile içinde yepyeni bir yere gelmiştir. Öyleyse doğum sonrasında cinsel ilişkiden zevk alma ya da almama bütünüyle psikolojik bir reaksiyondur.


Aynı durum erkek için de söz konusudur. Bazı erkekler eşlerinin dölyolunun, doğumdan sonra genişlemesinin kendi cinsel doyumlarını olumsuz yönde etkilediklerini söylerler. Ancak, bu şikâyetin de temelinde birtakım ruhsal etkenler vardır. Üstelik, bugün hastanelerin birçoğunda normal doğum sonrasında epizyotomi uygulanmakta ve doğumdan sonra dölyolu yeniden dikilip daraltılmaktadır.