Boşanmak Yerine “Altın Orta Nokta”yı Bulun

Boşanmak Yerine “Altın Orta Nokta”yı Bulun

¨ImageAlt13062¨

Eşler arasında sorunların boşanmayla sonuçlanmasının çok çeşitli nedenleri vardır. Ancak en çok bilineni “şiddetli geçimsizlik”tir. Şiddetli geçimsizlik, eskiden pek sık zikredilen bir boşanma nedeni değildi.  Peki ne oldu da çiftler en küçük bir anlaşmazlıkta “şiddetli geçimsizlik” sonucuna varıyorlar?

 

Çiftler arasında “altın orta nokta”nın evliliği sağlamlaştırdığını söyleyen Psikolog Prof. Dr. Nevzat Tarhan, günümüzde şiddetli geçimsizlik nedeniyle meydana gelen boşanmaların  nedenini anlattı.

 

 

Büyük Aile Yapısının Değişmesi Çiftleri Sorunlarıyla Baş Başa Bıraktı


Bugün şiddetli geçimsizliğin boşanmaların en başta gelen nedeni olması, eşlerdeki aile bilincinin zayıflamasından ve evli çiftlerin yaşadıkları sorunlarda çevreden yardım görememelerinden kaynaklanıyor.

 

Eskiden Anlaşmazlıklar da Büyükler ve Akrabalar Çözüme Ortak Oluyorlardı

 

Büyük aile yapılarının hakim olduğu eski zamanlarda, eşler anne ve babalarından yardım alabiliyor ya da akrabaları sorunlar karşısında onları bir arada tutmak için gayret sarf ediyor, yol gösteriyordu. Yani aile içinde tecrübeli, yol gösterecek, sorun olduğu zaman müdahale edecek bireyler olduğu gibi, akrabalık ilişkileri de eşlere yardımcı olacak kadar güçlüydü. Büyükler danışmanlık yaparak eşleri yönlendiriyorlardı. Böylece eşler arasındaki problemlere büyümeden çözüm üretiliyordu.


Çiftler Psikolojik Yardım Almayı Göz Ardı Ediyor


Zamanla modern hayat, rekabetçi ortam, maddi kaygılar gibi nedenler aileleri bağımsız yaşamaya itti. Bugün anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek ailelerde çıkan sorunlarda, akrabaların ya da aile büyüklerinin pek yardımı görülmüyor.

 

Kendi sorunlarını kendileri çözmek durumunda kalan eşlerin psikolojik yardım almaları seçeneği ise maalesef göz ardı ediliyor. Bu yardım alınabilse, özellikle birbirini seven ve iyi niyetli olduğu halde geçinemeyem çiftlerin sorunları problem küçükken çözülebilir ve boşanma büyük oranda engellenebilir.

 

 

¨ImageAlt13064¨


Boşanmaların bedelini en çok çocuklar öder. Boşanmamış ailelerin sayısının artması ile çocuklar arasında suç işleme oranlarının yükselmesi ve uyuşturucu madde kullanımında artış yaşanması gibi olumsuz gelişmeler arasında önemli bir bağ vardır. Elbette ki boşanma tek başına bu olayların nedeni olarak gösterilemez, ancak boşanma sonucunda çocukların ya anne ya da baba ilgisinden büyük oranda mahrum kaldıkları da bir gerçek.


Evliliğini Kurtarmak İsteyen Çiftler Ne Yapabilir?


“Altın orta nokta kuralı!” boşanma sürecine girmiş çiftlerin evliliklerini kurtarmada önemli bir rol üstlenebilir. Bu kural, eşlerin iletişimlerinde kriz ya da sorun yaşadıkları anlarda, birbirlerine doğru birer adım atarak ortak noktada buluşması şeklinde tarif edilebliir. Örneğin, erkeğin hemen her gece arkadaşlarıyla zaman geçirerek  eve geç saatlerde gelmesi, eşine ve çocuklarına yeterince zaman ayırmaması evlilik için önemli bir sorundur.

 

Evliliği Bitirmek Yerine İlişkinizi Yoluna Koyacak Önerilerde Bulunun

 

Kadın, erkeğe çıkışarak onun bu alışkanlığını tamamen bitirmeyi denemek yerine, “Çocuklar seni özlüyor. Haftanın üç-dört günü eve erken gelip onlarla vakit geçirirsen çok mutlu olurlar” şeklinde yaklaşırsa, bu öneri erkeğe de mantıklı gelecek ve ikisinin de çıkarı “altın orta nokta”da buluşmuş olacaktır.

 

¨ImageAlt13063¨

 

Ailede yaşanan sorunların boşanma ile noktalanmaması için, bireylere aile olma bilincinin kazandırılması, sorunların neden kaynaklandığı, nasıl çözüleceği, ailede kriz yönetimi gibi konularda eğitim verilmesi çok önemlidir.


Çiftler Arasındaki Sorunlar Çözülmeye Başlanmalı

 
Boşanma bir sürecin sonunda gelinen noktadır. Bu süreçte ilişkiyi olumsuz yönde etkileyen unsurlar birikir ve bardağı taşıran son damla boşanmanın nedeni olarak karşımıza çıkar. Eşler arası iletişimde “son” damlanın ne olacağını kestirmek güçtür. Bu yüzden çiftlerin, boşanma aşamasına gelmeden sorunlarını çözmeyi  öğrenmesi, boşanmaya neden olacak iletişim hatalarının farkına varması gerekir.


Unutmayın, emek verilmeyen bir evlilik, tıpkı bakımı yapılmamış bir bahçenin yabani otların istilasına uğraması gibi her geçen gün güzelliğini kaybeder ve sonunda kurur.


Birbirinize Tahammül Etmeyi Öğrenebilirsiniz

 

Eşler kriz anlarında altın orta nokta kuralını uygularlarsa, hem evliliklerini bitirme noktasından uzaklaştırır hem de birbirlerine tahammül etmeyi öğrenirler. Nasıl ki bina yaparken tuğlaları üst üste koymak aynı şeyi tekrarlamak değil, binayı sağlamlaştırmaksa, bu kural da tekrarlandıkça evliliği sağlamlaştırır.