"Anlaşamadığımız Halde Çocuklar İçin Birlikteyiz"

"Anlaşamadığımız Halde Çocuklar İçin Birlikteyiz"

¨ImageAlt11803¨

“Anlaşamadığımız halde barışmayı kabul edersek, çocuğumuz için bir sorun yaratmış olur muyuz?” “Peki boşanmak istediğiniz halde boşanamazsanız bu durum çocuğunuzu nasıl etkiler?” takipçilerimizden gelen bu soruları uzmanlara yönelttik. İşte aldığımız yanıtlar.

 

 

Mutluluktan Yoksun Çocuklar İleride Eş Seçerken Sorunlar Yaşar


Eşler arasındaki anlaşmazlık artarsa, çocuk mutlu bir yuva düzenini sürdürmeye çalışan anne babadan, uyumlu bir aile ortamından ve tüm mutluluktan yoksun kalır. Bu yoksunluk, çocuğunuzu olumsuz yönde etkilerken,  bir yandan da evli insanlar arasındaki anlaşmanın önemini hisseder ve ilerde eş seçerken daha dikkatli olabilir.

 

Anlaşamayan Ebeveynlerin İyi Bir Anne Baba Olmaya Güçleri Kalmaz


Mutlu olmayan bir çiftin, çocuklarına en büyük zararı, genellikle kendi sorunlarına saplanıp kalmaları nedeniyle, iyi bir anne baba

olmaya ne zamanlarının ne de güçlerinin kalmamasıdır. Deneyimlere göre, problem evliliklerin çocukları, anne babadan yeterince ilgi göremedekilerinden davranış bozuklukları göstermektedir.


Çocuklar Anne Babaları Mutlu Olmasa Dahi Boşanmalarını İstemez


Çocuklar hiçbir zaman –anlaşamasalar dahi- anne babalarının boşanmasını istemez.  Çocuklar, ender olarak bunu açıkça

söylerler. Ancak, aile anlaşmazlıklarının hüküm sürdürdüğü mutsuz bir ortamda yaşayan yetişkinler, çocukluklarında anne ve babalarının ayrılmalarını istediklerini itiraf ederler. Ne var ki anne ve babaları ayrılmış eşit sayıdaki çocuklar, anne babaları genellikle mutlu olmasalar da gerçekte evliliklerini sürdürmelerini dilediklerini söylerler. En fazla dile getirdikleri üzüntü ise, anne babalarıyla bir arada yaşamamış olmalarıdır.

 

¨ImageAlt11804¨


Boşanmak İstediğiniz Halde Boşanamadığınızda...

 

Çocuğunuz, mutluluk, neşe ve sevgiden yoksun bir aile ortamında yaşamak zorunluluğunda kalır. Ancak her şeye rağmen ikinizden ayrı ayrı mutluluk ve sevgi alabilmeyi başarabilir. Eğer anne baba, birbirlerine karşı çocuğu silah gibi kullanmıyorlarsa, her koşula uyma yetenekleri olduğu için, çocuklar böyle bir ortamda da mutlu olabilirler.

 

Çocuklar Boşanmadığınızda Bu Durumdan Şikayetçi Olmazlar


Çocuk silah olarak kullanılıyorsa, sizlere olan sevgi, saygı ve bağlılığı bölünebilir ve her ikinizie karşı kin besleyebilir. Boşanmak istedikleri halde, ayrılmayan eşlerin çocukları, kurumsal olarak anneden ayrı, babadan ayrı bölünmemiş bir sevgi gördüklerinden, durumdan pek şikayetçi değildirler.


 “Normal” bir ev hayatında konuşmalar, olaylar, ailenin bütün bireyleriyle paylaşırken, böyle bir durumda her eş, bütün dikkatini çocuğa yönelttiğinden çocuğun kaybı çok etkili olmaz; ancak birbirini seven ve sayan bir çiftin sağladığı ve onun gelişimi için son derece değerli, sıcak bir aile yaşantısından yoksun kalır.